Project Manager (PM)

Project Manager

 YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

 • Ngôn ngữ lập trình: Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình phổ biến cho Backend như Node.js, PHP, Java, Javascript
 • Framework: Kinh nghiệm vững về các framework Backend như Laravel, Flutter, React native
 • Cơ sở dữ liệu: Có kiến thức làm việc trên các hệ quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, MongoDB, SQL Server
 • API và Web Services: Kỹ năng xây dựng và duy trì các API và web services, hiểu biết về các giao thức như RESTful, GraphQL sẽ là một lợi thế.
 • Kiến thức về bảo mật: Hiểu biết về các biện pháp bảo mật trong phát triển Backend, bao gồm xác thực, phân quyền, và quản lý mã độc.
 • Kiến thức về Docker và Containerization: Kinh nghiệm trong việc sử dụng Docker và các công nghệ containerization khác để triển khai ứng dụng.
 • Quản lý mã nguồn và CI/CD: Kinh nghiệm với các hệ thống quản lý mã nguồn như Gitlab, Jenkins, và quy trình Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD).
 • Testing: Kiến thức về việc viết và thực hiện các bài kiểm thử đơn vị và tích hợp để đảm bảo chất lượng mã nguồn.
...

Quá hạn
2024-01-29 - 2024-05-29

Business Analyst (BA)

Business Analyst (BA)

Trách nhiệm công việc:

 • Thiết kế các giải pháp kỹ thuật hiệu quả và phân tích các thông số kỹ thuật của hệ thống để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.
 • Chủ động giao tiếp và cộng tác với khách hàng bên ngoài và bên trong để phân tích nhu cầu thông tin và các yêu cầu chức năng.
 • Phối hợp với tất cả các bên liên quan để thực hiện phân tích, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hiệu quả.
 • Đảm bảo tài liệu rõ ràng và chính xác bao gồm doanh nghiệp và khách hàng yêu cầu, thông số kỹ thuật và báo cáo.
 • Hỗ trợ về Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng chứng minh rằng các mong muốn của khách hàng đã được đáp ứng.
 • Xác định mục tiêu hoạt động bằng cách nghiên cứu các chức năng nghiệp vụ; thu thập thông tin; đánh giá các yêu cầu và định dạng đầu ra.
 • Cung cấp tài liệu tham khảo cho người dùng bằng cách viết và duy trì tài liệu người dùng; tài liệu hướng dẫn; đào tạo người dùng.
 • Hỗ trợ đưa các đề xuất mới cho khách hàng, giúp phân tích yêu cầu, phân tích nhiệm vụ và quy trình làm việc, định nghĩa quy trình nghiệp vụ, trường hợp sử dụng, kịch bản, thiết kế màn hình và giao diện, v.v.
 • Lập kế hoạch cho giai đoạn yêu cầu khi bắt đầu dự án.
 • Phân công nhiệm vụ và quản lý các nhóm để đảm bảo rằng dự án chạy trơn tru
 • Phân tích luồng nghiệp vụ và yêu cầu của người dùng.
 • Ghi chép chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.
 • Tham gia đánh giá đồng nghiệp và kiểm tra các tài liệu yêu cầu

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Tuổi: 22 - 35
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Nền tảng giáo dục: Bằng cao đẳng/cử nhân
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển phần mềm
 • Có kỹ năng thuyết trình tốt.
...

2023-09-01 - 2024-11-30

BackEnd - FontEnd (Laravel- Full-Stack)

Senior Developer

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

Điều kiện chuyên môn

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm hoặc mobile app.
 • Kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình như: C#, JavaScript, PHP, Dart.
 • Hiểu quy trình và các bước triển khai ứng dụng

Kiến thức Frontend:

  • Sử dụng thành thạo một trong các framework như React, Angular, hoặc Vue.js.
  • Hiểu rõ về HTML, CSS và các tiêu chuẩn web hiện đại

  Kiến thức Backend:

   • Kinh nghiệm vững về server-side development và sử dụng các framework như Laravel, Flutter hoặc React Native, Node.js.
   • Hiểu rõ về cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL.

   Kiến thức về API:

    • Xây dựng và duy trì các API RESTful.

    Kiến thức về DevOps:

     • Sử dụng công cụ quản lý mã nguồn như Git.
     • Hiểu biết về quy trình CI/CD và kinh nghiệm triển khai ứng dụng.
     • Biết về kiến trúc Microserrvice

     Kỹ năng xử lý vấn đề:

      • Phân tích yêu cầu đưa ra kế hoạch triển khai
      • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
      • Xác định và sửa lỗi hiệu suất và bảo mật.

      Cơ hôi nghề nghiệp:

       • Có cơ hội đào tạo thăng tiến lên các vị trí như PM, TL
       • Chia cổ phần, cổ tức
       ...

       2023-09-16 - 2024-09-30